D-Air


D-AIR er det intelligente beskyttelses-systemet som oppdager farlige situasjoner og automatisk trigger airbagger rundt førerens kropp. En aktiveringsalgoritme analyserer data fra ulike sensorer og bestemmer når systemet skal utløses.

Klikk her for å lese mer om D-air og systemets historie på Dainese sine nettsider (åpner i nytt vindu).


Browse by tag: